Veckans utmaning: Utmana jantelagen

Jantelagen-fajten

Hur ofta berömmer ni er själva i arbetsgruppen? Det som är något av ett tabu på många håll i Sverige kan bli en nyttig teamövning. Oavsett varför vi stämplas med janten så kan vi aktivt arbeta emot den – hjälp dig själv och andra att bryta trenden.

Jantelagens oskrivna lag med 10 (11) budord är ganska tydlig, den säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Man kan tro att vi som är så beresta i Sverige idag skulle ha kommit ifrån Jantelagen men så är det inte och vi behöver hjälpas åt att komma ifrån den.

Veckans utmaning är att du/ teamet aktivt börjar berömma varandra privat & inför andra.

Bedöm resultatet:

Har du/ ni varit flitiga med att berömma varandra under veckan som varit?    1 2 3 4 5

1 = Nej, inte en enda  5= ja, det har jag/ vi

 

Källa: utmana Jantelagen och identifiera era viktigaste framgångsfaktorer