Veckans utmaning: Sluta skjuta upp saker

skjuta upp saker och ting

Ta reda på anledningen

Skjuter du upp något mest för att det är svårt eller tråkigt, eller handlar det om en omedveten ovilja att vara andra till lags? När du väl identifierat orsaken bakom ditt uppskjutarbeteende, fråga dig hur pass relevanta dina tankegångar kring det hela faktiskt är.

Det finns mängder av tips på hur du ska ta tag i surdegarna; bryt ner uppgiften i småbitar och fokusera på en liten del åt gången, be om hjälp etc. Men så är det ju också meningen att vi ska lära av våra misstag och denna utmaning handlar mer om att finna en röd tråd i ditt beteende. Varför blev det såhär, är det en för svår uppgift, tråkig eller obekväm på något sätt eller kan det vara så att du inte tar tag i den av ren trots?

Syvende och sist så är det faktiskt du som påverkas allra mest av dina liggande och oavslutade projekt, negativt vill säga.

Ta hjälp av en liten planeringsmall? Bara att skriva ut: (klicka här!)

Veckans utmaning är att du reflekterar över dina projekt som blivit liggande liite för länge.


Bedöm resultatet:

Har du funnit nya tankemönster för att öva på din mentala styrka?    1 2 3 4 5

1 = Nej  5= ja, det har jag