Veckans utmaning: Bli mentalt starkare

Mental styrka

Saker som gör dig mentalt starkare

Det är i de svårare stunderna som vår mentala styrka prövas och blottläggs. Medan vissa med enkelhet skakar av sig misslyckanden och felsteg tycks andra agera svampar som ideligen dränks i livets orättvisor.

Det finns säkert långa och komplicerade anledningar och orsaker till att vi hanterar saker och ting så olika men det viktigaste av allt: du kan påverka din egen mentala styrka med enkla metoder.

  • Ta ansvar för dina handlingar och resultat. Klagar inte över yttre omständigheter eller tyck synd om dig själv. Dra i stället nytta av eventuella motgångar och sök aktivt upp möjliga förbättringsåtgärder när livet levererar uppförsbackar.
  • Var inte rädd för förändring. Omfamnar istället förändring och se den som en del i den egna utvecklingen.
  • Slösa inte tid på saker du inte kan kontrollera (=älta inte det som varit). Lägg fokus på att kontrollera den egna reaktionen på det som inträffat. Lägg all din kraft och energi på nuet och framtiden, dvs det du kan påverka.
  • Förvänta dig inte omedelbara resultat. Ger allt från nya hälsovanor till nyuppstartade projekt tillräckligt med tid för att etableras. Ha ett mer långsiktigt tänkande och räkna med att goda resultat ibland kan kräva mer tålamod än väntat.

Fler tips på hur du kan bli mentalt starkare: (klicka här!)

Veckans utmaning är att du reflekterar hur du arbetar med din mentala styrka, behöver du förändra några av dina tankemönster? (skriv lappar för att påminna dig om du måste).

Bedöm resultatet:

Har du funnit nya tankemönster för att öva på din mentala styrka?    1 2 3 4 5

1 = Nej  5= ja, det har jag