Upprätthåll din egen motivation – sätt alltid tre mål

Dela upp målet i resultatmål, känslomål och prestationsmål. Resultatmålet är det faktiska resultatet. Känslomålet består av själva känslan av att lyckas – stunden då du slår dig ner i soffan med känslan av att ha gjort ditt absolut bästa. Prestationsmålet är en slags intern tävling mot dig själv.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan