Fem tips för smidigare e-posthantering

Smart Computer email filter Fem tips för smidigare e posthantering

Med hjälp av ett par små och enkla justeringar kan du på kort sikt snabba upp och förenkla din e-posthantering:

Begränsa längden på mejlet. Vilka är de tre vanligaste typerna av mejl som du skickar? Identifiera dessa tre typer och bestäm sedan hur långa de får vara beroende på kategori. Håll dig till denna längd och be dina kollegor att gå efter samma princip.

Undvik diskussioner via mejl. Ring upp eller träffas.

Tydliggör när du inte förväntar dig något svar. Hitta en gemensam förkortning som betyder ”inget svar behövs”.

Märk mejl som inte kräver återkoppling med förkortningen i ämnesraden. Se till att alla på arbetsplatsen känner till systemet.

Sortera mejl efter avsändare istället för datum. Lägg tid och fokus på dina viktigaste kontakter och ärenden först. När du hanterat dagens viktigaste kontakter och ärenden kan du gå igenom resterande mejl.

Källa: http://artofsmallimprovements.com/blog/2013/2/23/9-small-steps-that-reduce-email-overload.html