Tre nycklar för att utveckla teamets innovativa förmåga

Innovativ tankeförmåga ligger enligt Edmondson högst på arbetsgivarnas lista över de egenskaper som får team att fungera optimalt. Det handlar i allt högre utsträckning om att kunna agera utan omsvep, reflektera och snabbt analysera situationen, för att sedan lära av eventuella misstag och omformulera procedurer och tillvägagångssätt. Edmondson ger tre råd för ett modernare och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan