Tre enkla åtgärder som vässar din att göra-lista

  1. Börja alltid punkterna på att göra-listan med ett verb. På så vis bryter du automatiskt ner större projekt i specifika delmoment och det blir rent praktiskt enklare att omedelbart skrida till verket.
  2. Notera tid och datum. Tidsbestäm varje uppgift och sätt en deadline för varje punkt på listan. Notera även när större delmoment ska vara avklarade.
  3. Motivera handlingen för dig själv och andra. Lägg till ett ”varför” intill varje uppgift. Dels blir du själv per automatik mer motiverad att ta itu med uppgiften, dels blir det enklare att snabbt delegera uppgiften om sammanhanget tydligt framgår.
Källa: http://www.productiveflourishing.com