Tre effektiva mötestips från Technically Media

Bedöm aldrig idéer under brainstorming. Brainstormingmöten ska utan undantag gå ut på att fånga idéer helt utan filtrering, kritik eller värderingar. Varje problem ska ackompanjeras av en möjlig lösning. Att gemensamt försöka hitta lösningar efter halva mötet ödslar tid som bör läggas på diskussion kring redan framlagda lösningar. Har du ett problem utan en för […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan