Tips på övning i Mindfulness

green minerals with water

Medveten närvaro är en metod som används för att öka medvetenheten i nuet genom medvetna observationer av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – eller genom medveten observation av situationer och skeenden i omgivningen. Ett flertal forskningsstudier har visat att mindfulness kan minska stressen. I denna meditation använder du framför allt andningen för att vända uppmärksamheten […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan