Testa: är dina mål tillräckligt konkreta?

Man painting word on cement texture wall background, Smart Goals

Oavsett målstrategier och ambitionsnivåer finns det några faktorer som karaktäriserar de mål som faktiskt blir uppfyllda. Brukar dina målsättningar falla i glömska? Välj ett halvprecist mål, till exempel ”komma i bättre form”. Testa sedan att utveckla målet med hjälp av följande rutor. Görbara mål är alltid: Specifika. För att vi ska kunna skrida till verket […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan