Tackla för höga krav på jobbet

Man kan dra en parallell mellan jobbrelaterad prestationsångest och klassisk scenskräck – det är nämligen i princip samma mekanismer i hjärnan som aktiveras i båda situationerna. Problemet oavsett situation ligger ofta i ett för stort fokus på sig själv och vad man presterar eller kommer att prestera, och för lite fokus på omgivningen och vad […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan