Studie: tekniksuget är lika beroendeframkallande som rökning

En undersökning genomförd av det brittiska företaget Intersperience visar att över hälften av de svarande kände sig stressade av att inte ha tillgång till internet. Ytterligare fyra av tio kände sig isolerade. I studien deltog drygt 1 000 personer som fick svara på frågor om sitt internetanvändande. I studien ingick även att deltagarna skulle klara […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan