Snabba upp mejlhanteringen: omvandla mejl till uppgifter

mail

Håll inkorgen på en hanterbar nivå genom att snabbt och smidigt omvandla utvalda mejl till datumbestämda uppgifter.

  • I Outlook: dra mejlet till funktionen ”Tasks”.
  • I Gmail: markera mejlet och tryck in Ctrl+T. Ställ sedan in datum och tid.
Källa: http://www.smarteradmins.com.au/13-tips-email-management-productivity