Skriv lappar som faktiskt blir lästa

Redigera ditt första utkast. Börja med att skriva ned vad du vill ha sagt, och lägg sedan ner lite tid på att omstrukturera och förtydliga innehållet. Korta ner och förenkla. Ta bort onödiga meningar och överflödig information. Översätt eventuella förkortningar eller slarvigt talspråk. Lägg till blankrader. Dela upp större textblock i mindre stycken och använd […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan