Signalämnena som styr ditt humör – och hur du själv påverkar dem

Kroppen tillverkar sin egen ”medicin” mot smärta och ångest. Hjärnans så kallade  ”lyckoämnen” stärker reaktionsförmåga och immunförsvar, dämpar stress, fungerar smärtstillande och gör dig lyckligare. Och det är du själv som påverkar signalsubstanserna som styr ditt välmående. Serotonin, dopamin och noradrenalin brukar kallas för de tre lyckoämnena. Brist och obalans kan bland annat orsaka trötthet, […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan