Schemalägg dina inlägg på Twitter, LinkedIn och Facebook med appen Buffer

Att organisera löpande uppdateringar på Twitter, Facebook och LinkedIn kan vara ett tidskrävande arbete. Buffer är en schemaläggningsapp där du i förväg enkelt kan tids- och datumbestämma dina inlägg och på så vis automatiskt få dem postade vid lämpliga tillfällen. Det går att skapa olika publiceringsmönster för de olika forumen så att du till exempel […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan