Minska informationsöverflödets skadliga effekter

Att ta in och hantera mängden information vi dagligen utsätts för är inte bara en stor utmaning tidsmässigt utan även rent administrativt – då det ligger i informationsöverflödets natur att leverera parallell information där vår simultankapacitet ständigt sätts på prov. Forskning har visat att multitasking genererar högre stressnivåer. Dessutom försämras vår kreativa tankeförmåga; för att […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan