Metod för effektiva bikupor

Möten-Metod-för-bikupa

Metoden ”bikupa” är ett vanligt förekommande verktyg för facilitering. Rätt använd innebär bikupan att alla kommer till tals, vilket gör att alla sen känner att de är en del av resultatet – något som förstås ger besluten ett större genomslag efter mötet. Dessutom hanterar bikupan elegant problemet med för många förslag och den tar udden […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan