Lennart Matsson, vd, Inovator: ”Våra månadsmöten med öppen agenda gör det enklare för alla att fokusera och vara i nuet”

lennart2

Hur gör du för att förenkla vardagen? Vi tänker mycket i Lean, både internt och mot våra kunder. Ett förhållningssätt inom Lean som jag personligen använder mig mycket av är Kanban – det vill säga aktivt synliggörande av olika moment och arbetsuppgifter. I ett högt arbetstempo är det effektivt att ordna påminnelser som man ”snubblar” över. Ska man ta med sig […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan