Informationsöverflöd gör oss mindre kreativa

Mobile Phone with cloud of application icons flying arround

För mycket information gör oss mindre kreativa, medan fokus på en uppgift eller person åt gången ökar vår förmåga att tänka nytt.  Att exponera sig för ett större antal intryck har sedan länge varit en vedertagen kreativitetsmetod. En undersökning vid Harvard Business School visar dock på det motsatta; informations(över)flödet leder till lägre kreativitetsnivåer. I undersökningen […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan