Informationsberoendet är en följd av vår svaghet för ”omedelbara belöningar”

Marshmallows. Different color. Close up.

Hur påverkas vi i praktiken av förhöjda dopaminnivåer i koppling till teknik- och informationskonsumtion – och hur stoppar man ett begynnande beroendebeteende? 1970 utfördes det så kallade ”marshmallowtestet” vid Stanford University. Man ville undersöka hur barns reaktioner på fenomenen ”omedelbar” eller ”försenad” belöning kunde påverka och kopplas till deras framtida liv. Barnen blev i testet […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan