Gör medarbetarna mottagliga för en förändring

Förändringens påverkan på den egna rollen. Det första varje berörd medarbetare vill veta är hur den aktuella förändringen kommer att påverka hans eller hennes roll i företaget. Om rollen på något vis förändras – beskriv i detalj på vilket sätt detta kommer att ske. Även i fall då förändringen inte har någon direkt påverkan på […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan