Google-grundaren: fyra nycklar för en snabbrörlig och framgångsrik organisation

page-larry_topic

Larry Page var med och grundade Google, där en av hans viktigaste ambitioner redan från början var att dra ner på byråkratin till fördel för ökad transparens och snabbare utvecklingstakt. Vi har samlat framgångsfaktorerna bakom hans ledarstil.

För att upprätthålla tempot och engagemanget hos medarbetarna har Page bland annat försökt få Google att agera mer som en start up än en etablerad organisation. Han vill snabba på beslutsfattandet på alla nivåer inom organisationen. För att lyckas med detta har han bland annat behövt göra cheferna mer tillgängliga och lagt ökat fokus på de viktigaste prioriteringarna snarare än på kvantitet. Inspireras av ledarskapsmetoderna som hjälpt Page att göra Google till vad det är idag.

Framgångsfaktor #1: ”är du chef? Sitt bland medarbetarna”

Med hjälp av ett öppet kontorslandskap har Page sett till att cheferna upplevs som mer tillgängliga för medarbetarna. Blandningen av befattningar på samma yta får organisationskulturen att kännas öppnare samtidigt som det minskar byråkratikänslan. ”När cheferna sitter bland övriga medarbetare sänder det även signaler om att deras arbete inte är hemligt utan tvärtom angår alla”, menar Page.

Framgångsfaktor #2: ”lägg mest fokus på uppgifterna med högst potential – även om det innebär att du måste släppa andra projekt”

Page har bett alla produkt- och ingenjörschefer att uppdatera honom kring sina projekt i syfte att hela tiden skära ner på onödiga uppgifter och lägga fokus på rätt saker. Det här möjliggör för medarbetarna att fokusera på de projekt som har högst potential för tillfället och ökar därmed både arbetstakten och engagemanget. Genom att löpande ifrågasätta mängden projekt och hålla sig informerad om enskilda individers prioriteringar gör han det möjligt för alla att spendera mer tid på det som ger verkliga resultat.

Framgångsfaktor #3: ”vilka problem har du i dagsläget, och vad behöver du för att kunna göra ett ännu bättre jobb?”

Page besöker regelbundet sina medarbetare runtom i organisationen för att fråga om deras nuvarande eventuella frågetecken och problem. Genom att ställa frågor som ”vad behöver du för att göra ett ännu bättre jobb?” och ”hur kan jag hjälpa dig att bli ännu mer effektiv?” får han förstahandsinformation kring eventuella bromsklossar, redan innan de hunnit bli ett problem.

Framgångsfaktor #4: ”inga laptops eller smartphones i mötesrummet”

Page har bett sina medarbetare att skapa nya mötesrutiner. Dessa innebär bland annat att alla möten bör ha en bestämd beslutsfattare. Dessutom ska alla smartphones och laptops lämnas vid dörren så att deltagarna helt kan fokusera på mötet.  

Källa: HR Hero