Ge varandra utvecklande feedback i teamet

1. Be gruppen att analysera varandras beteenden. Låt var och skriva ned ett beteende som stärker gruppen och ett som hindrar gruppens effektivitet för var och en av gruppmedlemmarna. 2. Samla gruppen och ge varandra feedback. Börja med dig som ledare. Låt var och en ge dig sin positiva feedback – svara med en mening […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan