Förenkla ditt beslutsfattande – gör en lista över dina värderingar

Börja med att skriva ner det du uppfattar som dina grundläggande värderingar. Gå sedan igenom listan och fråga dig i hur hög utsträckning du faktiskt agerar och lever efter dessa. Du kommer kanske att upptäcka att vissa punkter på listan faktiskt inte betyder någonting för dig personligen. Kanske märker du att vissa av värderingarna snarare […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan