Fördjupa din kunskap och kom ihåg mer av det du läser

Att läsa en bok rakt upp och ner och sedan försöka minnas innehållet kan vara knepigt. Metakognitivt lärande handlar inte enbart om att förstå innehållet, utan även om att få insikt i hur du förstår det. På så vis uppnår du en djupare och mer varaktig kunskap. Vid tillfällen då du på kort tid behöver […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan