Fem vanliga myter om kreativitet

keep calm

Deltagarna som arbetade inom sammanlagt sju olika organisationer fick i ett dagligt mejl svara på frågor om hur arbetsdagen varit och hur de upplevt arbetsmiljön. Utan att deltagarna visste vad undersökningen gick ut på sållade Teresa Amabile fram all information i svaren som berörde området kreativitet – detta bland annat genom att leta efter tillfällen […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan