Experten: tydliggör dina tre fokusområden

5. PetraBrask

För att skapa meningsfullhet i det man gör dagligen behöver man inte bara veta vad man ska göra – utan framförallt varför man ska göra det. Genom att utgå ifrån det viktigaste just nu – i jobbet såväl som privat – blir tillvaron och att göra-listan meningsfull snarare än en rad “måsten”. Detta menar Petra Brask, tidsexpert på SVT. Genom att tydliggöra sina tre viktigaste fokusområden blir det enklare att ständigt jobba utifrån sina värderingar och prioriteringar. Den här checklistan hjälper dig med att identifiera och komma ihåg dina tre fokusområden just nu.

Skriv ut eller ladda ner till din dator

Du kan skriva ut eller ladda ner detta innehåll till din dator/ läsplatta. Klicka på filnamnet för att ladda ner.

Ev-3-individuellt-verktyg.pdf