Experten: så leder du bäst generation Y

Vad karaktäriserar generation Y, och hur bemöter man dem bäst i organisationen? Emma Pihl listar deras mest särpräglade karaktärsdrag, och hur du som chef drar nytta av fördelarna samtidigt som du hanterar problemen som kan uppstå på vägen. Otåliga och bra på multitasking  Många i generation Y växte som sagt i princip upp på en […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan