Coacha framtidsorienterat med ”feedforward”

Öka motivationen hos medarbetarna genom att regelbundet planera in så kallade feedforward-möten där du och dina medarbetare på individuell nivå går igenom mål och framtidsplaner. Då traditionell coaching inte sällan fokuserar på tidigare eller nuvarande situationer, leder feedforward istället till en proaktiv hållning, ökar motivationen hos den anställda och maximerar på sätt framtida prestationer. Coacha […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan