Checklista: fem steg för en konstruktiv dialog i gruppen

People icons with dialog speech bubbles

Tänk på detta när du vill lyfta en fråga i arbetsgruppen: Formulera frågan så att den berör alla. Det är viktigt att man formulerar frågan utifrån de övrigas perspektiv. Exempel på dialogfrågor som berör alla: ”Vad tänker/tycker jag om den här situationen?”, ”Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?”. Ge alla tid att […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan