Bygg upp ett effektivt team från grunden

Alla nya team upplever en viss typ av startsträcka. Som teamledare kan du snabba upp processen med hjälp av följande tips: Identifiera teamets verkliga syfte. Teammedlemmarna behöver tydliga instruktioner kring vad som förväntas – tids- och resultatmässigt. Ta reda på vad som driver teammedlemmarna – både individuellt och i grupp. Bestäm på vilka sätt du mäter teamets […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan