Bli bäst i det du gör – ta hjälp av Gunde Svans framgångspyramid

Vilja. Hur pass mycket är du beredd att satsa på målet? Inte sällan är själva viljan en fullständigt avgörande framgångsfaktor. Gunde beskriver hur han vid ett tillfälle trots rigorösa förberedelser plötsligt tappade all energi. För att ”lura” kroppen till att fortsätta kämpa satte han upp små delmål – en kort sträcka i taget. Delmålen ledde […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan