Avstyr konflikter med LEAPS-metoden

speech-bubble

LEAPS står för ”Listen”, ”Empathise”, ”Ask”, ”Paraphrase” och ”Summarise”, och är en effektiv metod för att mota en potentiell konflikt i grind. Uppnå snabbt en konstruktiv dialog och ömsesidig förståelse genom att aktivt lyssna på vad motparten har att säga. Sätt dig in i dennes perspektiv och synsätt, och ställ frågor för att försäkra dig […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan