Att nå sina mål – vikten av att börja i liten skala

När vi sätter storskaliga mål förutsätter det att vi har en storleksmässigt matchande tro på vår förmåga att klara uppgiften. Experter inom området menar att själva tron är avgörande – det spelar ingen roll hur mycket vi vill nå målet om vi inte tror att det hela är genomförbart. Ofta är målet större än tilltron. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan