Återerövra din kreativa sida

Michael Michalko är författare och föreläsare inom kreativt tänkande. Han har ofta frågat sig hur det kommer sig att de som kan mer tenderar att skapa mindre, samtidigt som de som kan lite ofta skapar mer. När tänkandet dör Vi lär oss i ett tidigt stadium att processa det som sker utifrån tidigare händelser och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan