Använd Pomodorotekniken i din smartphone

Pomodoro Timer hjälper dig att komma igång med Pomodorotekniken, som går ut på att arbeta med en och samma uppgift under ett antal ostörda 25-minutersperioder, även kallade Pomodoros. Med Pomodoro Timer kan du bland annat ställa in hur många Pomodoros du ska klara under en dag, välja mellan olika alarmsignaler, justera tid för arbete och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan