Anna Maria Lindell, produktivitetscoach och grundare, Advance: ”För att vara produktiva måste vi jobba med hjärnans funktionssätt – inte emot”

ANNA ANSIKTE

Vad ser du som den största utmaningen inom området personlig effektivitet i vardagen? Idag tenderar många att arbeta utifrån ett linjärt tänkande där man prioriterar uppgifter utifrån hur viktiga de är. Problemet är ofta att man mer eller mindre omedvetet antar att hjärnan aktiveras utifrån hur viktiga uppgifterna är. Man tillskriver dessutom ofta alla arbetstimmar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan