9 tips för effektivare möten

Business People Jigsaw Puzzle Collaboration Team Concept

Mötesexperten Margitha Ronnerstam Stridsman ger följande tips för att effektivisera era möten:  Distribuera agenda och bakgrundsinformation i god tid. Ta bort punkterna ”information” och ”övrigt”. Tänk igenom hur ni bäst genomför varje punkt och vilka mötesdeltagare som behövs Se till att alla kan svara på frågorna: ”Varför är du på det här mötet?”, ”Vad vill […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan