Utvärdering: vilka är våra prioriterade utvecklingsområden inom HR?

HRL-Verktyg-12

Gå igenom listan över utvecklingsområden nedan. Ange din/er spontana uppfattning om hur viktig en enskild fråga är för din/er organisation respektive hur bra rustade ni anser er vara att hantera den. Gradera från 1-10, där 1=helt oviktig respektive inte  alls rustade. Identifiera därefter de 3-5 frågor med högst prioritet – frågor som är mycket viktiga […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan