Verktyg

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för dig som arbetsgivare och chef.

Läs hela artikeln

Ett verktyg för att analysera er beredskap ut för att hantera den digitala omställningen och de utmaningar den för med sig. Går så här: Gå igenom listan över utvecklingsområden nedan vilka alla påverkar organisationens förmåga att identifiera, utforma, initiera och upprätthålla den digitala omställningen. Ange din/er spontana uppfattning inom vilka av områdena ni anser er […]

Läs hela artikeln

Du måste vara inloggad för att se detta innehåll.

Läs hela artikeln

Gå igenom listan över utvecklingsområden nedan. Ange din/er spontana uppfattning om hur viktig en enskild fråga är för din/er organisation respektive hur bra rustade ni anser er vara att hantera den. Gradera från 1-10, där 1=helt oviktig respektive inte  alls rustade. Identifiera därefter de 3-5 frågor med högst prioritet – frågor som är mycket viktiga […]

Läs hela artikeln

De sociala medierna har snabbt vuxit fram som en kraft som påverkar dagens organisationer, såväl inifrån i form av medarbetare som utnyttjar de nya medierna för olika ändamål som utifrån i form av kunder, media och allmänhet som diskuterar frågor som direkt eller indirekt berör organisationen. Att öka sin kunskap inom detta område och formulera […]

Läs hela artikeln

På samma sätt som man genomför en genusgranskning av en arbetsplats kan man göra en generationsgranskning, rekommenderar Anders Parment, forskare och författare till boken om Generation Y.

Läs hela artikeln

Att utforma ett attraktivt erbjudande kräver en djup insikt i både vilken kompetens ni söker och vad dessa individer värderar och förväntar sig som en del av erbjudandet. Allt behöver inte inkluderas i erbjudandet, skapa hellre en tydlig profil som appellerar  till just era målgrupper. Alla komponenter behöver inte heller erbjudas till alla. Anpassa erbjudandet […]

Läs hela artikeln

Dagens organisationer behöver aktiva och ansvarstagande medarbetare. Vad som förväntas av den enskilde medarbetaren är något som ofta ”sitter i väggarna” i varje organisation. Det kan handla om både skrivna och oskrivna regler. Detta gör processen med att få in medarbetarna i kulturen vansklig. Allt fler organisationer försöker därför tydliggöra vad det innebär att vara […]

Läs hela artikeln

Att ha en strategi för sociala medier är en sak, att använda dem är en annan. Syftet med denna övning är att hjälpa er konkretisera vilka personer i gruppen som redan sitter på viktiga kunskaper och att se mer konkret vilka medier ni kan använd för olika syften. Målet är att skapa konversationer med intressenter […]

Läs hela artikeln

Rätt kompetenser och rätt personer är naturligtvis en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna nå verksamhetens mål. Kompetensanskaffning i moderna organisationer är dock något mer komplext idag jämfört med tidigare. Denna övning är tänkt att hjälpa er förtydliga prioriteringarna för er framtida kompetensförsörjning.

Läs hela artikeln