Verksamhetsutveckling

Hur ser du på chefens roll? Har den förändrats de senaste åren tycker du? Jag har ju varit med några år nu och nog tycker jag att chefsrollen har förändrats. Förut satt chefen i toppen och pekade. Vi har vänt på pyramiden. Som vi ser det så sitter kunden högst upp, sedan kommer personalen som […]

Läs hela artikeln

– En ny företagskultur, kundernas behov i centrum, effektiva flöden, en flexibel automatiserad produktion och teamarbete är några av de punkter som varit viktiga för framgången. I vår kultur ingår att vi aldrig är nöjda, det finns alltid saker vi kan förbättra, säger HT-Svarvs vd Mikael Nilsson. HT-Svarv fick nyligen priset Nordic Manufacturing Automation Award […]

Läs hela artikeln

I en värld som blir allt mer komplex och där vi har ett överflöd av allting (även om det är ojämnt fördelat) börjar allt fler inse värdet av att förenkla och skala bort. En av dem är den förre strategikonsulten Matthew E. May. Inom kort kommer hans tredje bok ”The Laws of Subtraction” ut. Mays huvudbudskap är att vi […]

Läs hela artikeln