Verksamhetsutveckling

Charlotte Arndt, HR Manager på HM IT, berättar för Anna Dyhre om deras satsning “HR butiken” – som innebär ett renodlat kund- och marknadsperspektiv på HR-arbetet.

Läs hela artikeln

Istället för de värdekedjor vi är vana vid kommer framtidens affärsmodeller att bygga på värdenätverk, där organisationer som drivs av samma syfte samverkar. Och detta ställer helt nya krav på vårt sätt att organisera oss. Industrialismens organisationslogik har slutat att fungera.  Tidigare affärsmodeller har byggt på värdekedjor – från råvaruproducenterna i botten till de företag […]

Läs hela artikeln

En studie från Robert Half Management Resources visar på att det inte är en brist på förändringsplaner, kompetenta chefer eller kapital som förhindrar organisationsförändring, utan en brist på kommunikation. På frågan om var förändringar fallerar, svarade 46 procent av de tillfrågade att det är i själva genomförandet som problemen uppstår. Mer specifikt handlar det om brister […]

Läs hela artikeln

En stor studie genomförd av McKinsey bland över 1000 organisationer i världen visar på fem tydliga kännetecken hos de organisationer som visar bäst försäljningstillväxt: De är inriktade på framtiden. De använder sig av systematisk omvärldsanalys för att förstå vart marknaden är på väg och var de framtida möjligheterna kommer att uppstå. Prioriterar de nya digitala […]

Läs hela artikeln

Här tipsar Mikael Ahlström, vd på Britny, om några metoder som ditt företag kan använda för att höja innovationstakten internt: Speedboat En tung oljetanker kan vara svår att flytta, men en mindre båt är mer lättrörlig. Organisationen startar specifika innovationsprojekt, i små enheter, som får visa vägen. De kan antingen drivas som projekt – en […]

Läs hela artikeln

Mikael Ahlström är grundare och vd på Sprout Park, som hjälper företag att genomföra digital transformation och öka sin innovationsförmåga. Här berättar Mikael hur företag kan göra för att bli mer innovativa och hänga med i en värld där traditionella företag snabbt riskerar att förlora sin relevans. Kan du beskriva hur digitaliseringen har påverkat företag? […]

Läs hela artikeln

På avfallshanteringsbolaget Sörab, som tar hand om avfallet för närmare en halv miljon invånare i Stockholm, kan medarbetarna lämna förbättringsförslag via en mobilapp. Nya medarbetare får en utbildning i det verktyg som används för att lämna förslag. Verktyget är kopplat till en app som medarbetarna kan ladda ner till sin mobiltelefon. När många eller bra […]

Läs hela artikeln

Ortopeden på sjukhuset i Västerås har genomfört flera förändringar de senaste två åren för att öka tillgängligheten och kapaciteten. En förändring sedan i höstas är att medicinska sekreterare är med vid ronderna. Tack vare det kan läkare och sjuksköterskor slippa byråkrati och  lägga mer tid på sina huvuduppgifter. Tidigare skrev sjuksköterskor rondanteckningarna och läkaren skrev […]

Läs hela artikeln

Volvo Car Torslanda har nyligen fått ”Utmärkelsen svensk kvalitet” som delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Bakgrunden är Torslandafabrikens satsning på kvalitetsarbete i en situation  å Volvo Cars befann sig i ett krisartat läge. Som resultat har ledtiderna för problemlösning minskat med 70 procent, kostnader för garantier har minskat med 22 procent och  kundnöjdheten […]

Läs hela artikeln

Ett av de forskningsområden inom organisation och ledarskap som växer snabbast just nu är motivationspsykologi. Inom traditionell psykologi är positiv psykologi, det vill säga studier om vad som skapar framgång och välmående för enskilda individer, det område som utvecklas snabbast. Fokus håller med andra ord på att snabbt skifta, från vad som skapar problem till […]

Läs hela artikeln