Teamarbete

Det är ingen nyhet att det finns en stark koppling mellan ledarskap och förtroendet hos de anställda, men vad som däremot är intressant är vad ett starkt förtroende för ledningen faktiskt leder till. En studie från Ken Blanchard Companies tittade på just detta. En del av studien, som innehöll svar från 1 850 anställda från […]

Läs hela artikeln

Moelvens fabrik i Töreboda är världens äldsta limträfabrik. För fyra år sedan drogs företaget med dålig lönsamhet. Det ledde till en stor omorganisation för att undvika nedläggning. – Det är inte så lätt faktiskt. När en fabrik har funnits så länge och man har gjort så mycket fint tillsammans så har jobbet blivit en del […]

Läs hela artikeln

Enligt McKinsey Global Survey kan en ny generation sociala verktyg hjälpa de anställda att samarbeta på nya sätt, genom att förbättra den interna kommunikationen. Särskilt viktiga är verktyg som tillåter direkt kommunikation, samarbete med specifika grupper och en möjlighet att arbeta med ett flertal plattformar parallellt. McKinseys konsulter ger följande råd till organisationer som vill […]

Läs hela artikeln

För att lyckas i den framväxande ekonomin med on-demand och giguppdrag krävs en tillräcklig nivå av expertis. När man rör sig på och emellan marknader räcker det dock inte med fackkunskaper, det gäller även att kunna vårda ett personligt varumärke. Tre generella tips ger en bättre grund på den nya arbetsmarknaden. Var smart i relationer. […]

Läs hela artikeln

Den så kallade gig-ekonomin där allt fler utför tjänster och uppdrag åt andra växer nu fram genom företag som Über och Airbnb. En viktig del i dessa tjänster är möjligheten att rejta leverantörer och användare. De som får bra utvärderingar och omdömen har naturligtvis lättare att få fler uppdrag. Det intressanta är att även de […]

Läs hela artikeln

Det enda som är konstant idag är förändring – och i alla länder och alla branscher kämpar cheferna hårt för att  klara av den allt högre förändringshastigheten. Många företag har infört lean, scrum och agila arbetsmetoder för att bli mer snabbrörliga, men så länge de gamla hierarkiska kulturerna lever kvar fungerar dessa nya arbetsmetoder inte […]

Läs hela artikeln

Varje dag på filmbolaget Pixar börjar likadant. Animatörer och datautvecklare samlas vid sitt morgonfika och sågar varandras arbete jäms med fotknölarna. Därmed bryter de medvetet mot brainstormingens första gyllene regel, som handlar om att man inte får kritisera någon annans idéer. Pixar beskriver metoden som ”brutalt kritisk”. Minsta detalj ifrågasätts och debatteras. En viktig regel […]

Läs hela artikeln

På kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad arbetar man sedan mer än femton år tillbaka med Patientnärmre vård. Arbetssättet innebär att man arbetar i team, har dagliga reflektioner och har en värdegrund som utgår ifrån vad som är bäst för patienten. Nu har kirurgavdelningen fått Suntarbetslivs pris för sitt arbetsmiljöarbete. – Det finns ingen hierarki […]

Läs hela artikeln

Hur ser du på chefens roll? Har den förändrats de senaste åren tycker du? – Chefens roll har absolut förändrats. Det var inte så länge sedan som chefen skulle vara en karismatisk ledare som människor ville följa. I dagens komplexa arbetsliv räcker det inte att medarbetarna följer ledaren. Medarbetarna måste tänka själva och fatta egna […]

Läs hela artikeln

Se dig omkring en normal dag på jobbet. Ofta finns en frenetisk känsla av brådska och att ingen riktigt hinner med. Folk skyndar från möte till möte och släcker bränder till höger och vänster. Brandkårsmentaliteten har ofta sitt ursprung i organisationens egna strukturer. 1. Erbjud klarhet för att medarbetarna ska komma på spåret. Utan strategiska […]

Läs hela artikeln