Prestationsutveckling

Det är ingen nyhet att det finns en stark koppling mellan ledarskap och förtroendet hos de anställda, men vad som däremot är intressant är vad ett starkt förtroende för ledningen faktiskt leder till. En studie från Ken Blanchard Companies tittade på just detta. En del av studien, som innehöll svar från 1 850 anställda från […]

Läs hela artikeln

En ny studie genomförd av SHRM och Globoforce visar att 46 procent av de svarande anser att den största utmaningen inom HR just nu är att hitta lösningar för att motivera och behålla personal. En nyckel för att lyckas med detta är att systematiskt uppmärksamma och belöna de medarbetare som ger uttryck för organisationens kärnvärderingar. […]

Läs hela artikeln

På Microsoft finns inte längre några fasta arbetsplatser eller arbetstider. Medarbetarna väljer istället själva var, när och hur de vill jobba. Det ställer nya krav på cheferna som behöver leda på ett annat sätt för att skapa sammanhang. Cheferna leder numera sina medarbetare med många möten och samtal för att främja samarbete och gemenskap. Microsoft […]

Läs hela artikeln

Tänk att du ska vara produktiv och ha energi under ett helt arbetsliv – och helst många år efter det. Om du tänker efter, vilket är ditt viktigaste verktyg? Jag misstänker att det är du själv. Dagens arbetsliv ställer höga krav på oss. Hög intensitet, egna krav och ständig tillgänglighet riskerar att försämra vår hälsa […]

Läs hela artikeln

Den svenska forskaren och psykologen Anders Eriksson är en auktoritet inom området prestationspsykologi. Han är idag professor i psykologi vid Florida State University. Det som fick Anders att fastna för området var en upplevelse han hade som ung. Han brukade spela schack med en klasskamrat och vinna överlägset varje gång. Så plötsligt en dag vann […]

Läs hela artikeln

Det finns sedan flera år en utbredd kritik mot klassiska årliga medarbetarsamtal. Invändningarna är framför allt att de är för formella och genomförs för sällan. Halogen Software lyfter i en rapport fram bland annat följande metoder för att utveckla och ge liv åt medarbetarsamtalen. Jobba mot kortare mål Olika typer av mål är centrala inslag […]

Läs hela artikeln

Ledarutveckling har historiskt handlat om att förse chefer och potentiella ledare med utbildning och träning i färdigheter som de förhoppningsvis kan omsätta till nya beteenden och bättre resultat i sin vardag. Som bekant är så inte alltid fallet. Ett växande antal företag börjar istället i andra änden – de utgår ifrån en verklig verksamhetsutmaning som […]

Läs hela artikeln

På framtidens arbetsmarknad kommer allt fler ha egna ”dashboards” över sin utveckling och produktivitet. Vi ser redan en utveckling där vi mäter våra framsteg inom träning och hälsa. Appar och ny teknik gör att vi kan räkna våra steg, kalorintag, puls, snitthastighet på löprundan och så vidare. Många förväntar sig att denna utveckling kommer att […]

Läs hela artikeln

Energi kan definieras som förmågan att utföra arbete. Men energinivån i våra organisationer är inte alltid så hög som vi skulle önska. Enligt Gallups välciterade studie är hela 73 procent av alla svenskar oengagerade på jobbet. För att höja energinivåerna måste vi ändra vår inställning. Från att under lång tid ha sett medarbetarna som resurser, […]

Läs hela artikeln

Den tidigare generationens HR-system var tänkta att underlätta hanteringen och adminstrationen kring personalarbetet. Länge har tanken varit att systemen ska underlätta så att linjens chefer kan ta över en del av detta arbete. Problemet enligt Josh Bersin, HR-expert på Deloitte, är att dessa system ofta har varit krångliga och många gånger försämrat produktiviteten istället för […]

Läs hela artikeln