Prestationsutveckling

På Växbo Lin, ett företag med 13 medarbetare, har man sina medarbetarsamtal på gående fot. Anledningen är att de vanliga samtalen kändes för stela och fasta för att kunna skapa den utveckling som företaget ville möjliggöra. Istället för dessa klassiska medarbetarsamtal så går chefen och medarbetaren helt enkelt en promenad på cirka tre kilometer medan […]

Läs hela artikeln

Vi gör medarbetarundersökningar på organisationsnivå och vi håller medarbetarsamtal på individnivå, men dialogen på gruppnivå är sorgligt eftersatt. Det menar Gabriel Montgomery, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och att leda förändringsprocesser, i olika delar av världen, såväl i det privata näringslivet som på myndigheter och i skolor.  Många organisationer lägger ner […]

Läs hela artikeln

It’s in the Node är ett samarbetsverktyg för målstyrning och förändringsarbete som bygger på metodiken med OKRs – Objectives and Key Results. Till organisationens strategi och övergripande mål kan man koppla underliggande mål och nyckeltal, för uppföljning både på grupp-, individ- och rollnivå.  It’s in the Node uppmanar medarbetaren att löpande uppdatera status på sina […]

Läs hela artikeln

Det svåra med en strategi är inte att formulera den, det svåra är att göra verklighet av den. Ett av problemen är att vi ofta allokerar resurserna fel. Vi tenderar att lägga 80 procent av tiden på att formulera mål och välja ut nyckeltal. Men beteendevetenskapen säger att när vi gjort den biten, har vi […]

Läs hela artikeln

För att göra medarbetarsamtalen mer relevanta och utvecklande har många arbetsgivare börja fokusera på kontinuitet och frekvens. Likaså har informella samtal blivit vanligare. Detta då frekventa samtal kan ge viktig information om vad som egentligen sker i verksamheten och hur det dagliga arbetet fungerar för medarbetarna. Men hur kan detta se ut?  Nedan är två […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att det finns en stark koppling mellan ledarskap och förtroendet hos de anställda, men vad som däremot är intressant är vad ett starkt förtroende för ledningen faktiskt leder till. En studie från Ken Blanchard Companies tittade på just detta. En del av studien, som innehöll svar från 1 850 anställda från […]

Läs hela artikeln

En ny studie genomförd av SHRM och Globoforce visar att 46 procent av de svarande anser att den största utmaningen inom HR just nu är att hitta lösningar för att motivera och behålla personal. En nyckel för att lyckas med detta är att systematiskt uppmärksamma och belöna de medarbetare som ger uttryck för organisationens kärnvärderingar. […]

Läs hela artikeln

På Microsoft finns inte längre några fasta arbetsplatser eller arbetstider. Medarbetarna väljer istället själva var, när och hur de vill jobba. Det ställer nya krav på cheferna som behöver leda på ett annat sätt för att skapa sammanhang. Cheferna leder numera sina medarbetare med många möten och samtal för att främja samarbete och gemenskap. Microsoft […]

Läs hela artikeln

Tänk att du ska vara produktiv och ha energi under ett helt arbetsliv – och helst många år efter det. Om du tänker efter, vilket är ditt viktigaste verktyg? Jag misstänker att det är du själv. Dagens arbetsliv ställer höga krav på oss. Hög intensitet, egna krav och ständig tillgänglighet riskerar att försämra vår hälsa […]

Läs hela artikeln

Den svenska forskaren och psykologen Anders Eriksson är en auktoritet inom området prestationspsykologi. Han är idag professor i psykologi vid Florida State University. Det som fick Anders att fastna för området var en upplevelse han hade som ung. Han brukade spela schack med en klasskamrat och vinna överlägset varje gång. Så plötsligt en dag vann […]

Läs hela artikeln