Ledarskap

När det kommer till att hitta och behålla talanger så står företag idag inför en utmaning: det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med rätt kompetens på marknaden, och speciellt svårt är det i många branscher att hitta blivande. Så många som 40 procent av arbetsgivare har, enligt INSEAD’s studie nedan, nämligen svårt att […]

Läs hela artikeln

Tidigare föreställningar om chefen som superhjälte har börjat ge vika. Istället betraktar man allt oftare ledarskapet som en process. Det säger Jonas Dahl som arbetar som konsult på Gaia Leadership och doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar Jonas om hur synen på ledarskap har förändrats och hur HR kan stötta cheferna i dagens komplexa […]

Läs hela artikeln

”Jag tror att nyckeln till ledarskap är en paradox. Ju mindre du kontrollerar och ju mer tillit, förtroende och transparens du visar desto mer får du ut av dina medarbetare.” Det säger Lennart Hedström som är ny VD på TRR Trygghetsrådet sedan i höstas. Han har tidigare arbetat ett antal år som biträdande personaldirektör på […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH. Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, filmade […]

Läs hela artikeln

Boken Get Digital or Die Trying, skriven av Jonas Hammarberg och Arash Gilan, guidar på ett handfast sätt läsaren genom digitaliseringsprocessen. Här delar författarna med sig av några av de handfasta råden i boken. Författarna konstaterar att oavsett vilken bakgrund du har och vad du arbetar med, så kan du bli en framgångsrik digital ledare. […]

Läs hela artikeln

Att motivation har blivit en allt viktigare fråga råder det ingen tvekan om. Det är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för att frigöra mänsklig potential. Men trots att motivation uppmärksammas allt mer, och oavsett den stora mängden forskning som gjorts inom området, så ligger engagemanget generellt på låga nivåer enligt internationella studier.  En global studie […]

Läs hela artikeln

Att ledarutveckling är viktigt har de flesta företag förstått, och varje år spenderas miljarder inom området. Trots detta visar en tidigare refererad studie av Deloitte bland 7000 chefer i 130 länder, att 56 procent av de svarande cheferna ansåg att deras arbetsgivare inte kunde möta behoven inom ledarutvecklingen.  Detta kan bland annat bero på att […]

Läs hela artikeln

Att leda en förändring kan vara en svår utmaning att tackla. Det handlar om att ha en vision, skapa en plan och få medarbetarna att tillsammans arbeta för att visionen ska bli verklighet. Men vad anser cheferna själva är viktigast, och hur anser de att man bäst ska leda i en förändring?  Att leda i […]

Läs hela artikeln

Det finns en risk att vi tar för givet att de som är chefer klarar av att utveckla sig själva. Men vi måste ta ledarskapsutvecklingen på större allvar än så. Den måste systematiseras, bli en naturlig del av vardagen och gå hand i hand med övrig verksamhetsutveckling. Det säger Marie-Helén Lindström, områdeschef inom Försäkringskassan och […]

Läs hela artikeln

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget […]

Läs hela artikeln