Personalutveckling

”Jag tror att nyckeln till ledarskap är en paradox. Ju mindre du kontrollerar och ju mer tillit, förtroende och transparens du visar desto mer får du ut av dina medarbetare.” Det säger Lennart Hedström som är ny VD på TRR Trygghetsrådet sedan i höstas. Han har tidigare arbetat ett antal år som biträdande personaldirektör på […]

Läs hela artikeln

De årliga medarbetarsamtalen har fått hård kritik på sistone, och företag har börjat testa nya sätt att föra samtal med sina anställda. Ett av dessa företag är JP Morgan, som har introducerat ett program kallat Insight360, som ska låta 243 000 medarbetare ge omdömen om sina kollegor i realtid. Programmet är ett svar på de […]

Läs hela artikeln

Dagens digitala, snabbföränderliga och globaliserade värld ställer nya och höga krav på våra organisationer att vara nyskapande, flexibla och leverera unika kundupplevelser. För att lyckas behöver vi, som aldrig förr, våra medarbetares lojalitet och engagemang. Men engagemangsnivån är ofta låg och i en ny undersökning av Dale Carnegie Training, uppger 40 procent av medarbetarna att […]

Läs hela artikeln

Fler och fler anställda byter jobb allt oftare och företag har börjat lägga allt mer fokus på att deras anställda faktiskt stannar. Hootsuite är ett undantag och företagets VD, Ryan Holmes, är inte alls orolig över en hög personalomsättning. Holmes menar att det finns en mängd andra saker att fokusera på, områden som lätt blir lidande […]

Läs hela artikeln

Att hitta nya medarbetare med rätt kompetens är ofta en utmaning, samtidigt som erfarna medarbetare försvinner på grund av pensionering eller byte av jobb. Risken finns att kunskapsöverföringen blir lidande. Kriminalvården har nyligen infört ett program som kallas Livspondus för att minska risken för att kunskap förloras. Programmet har utarbetats tillsammans med Göteborgs universitet och […]

Läs hela artikeln

Skillnaden mellan det som krävs för att lyckas på kund- och talangmarknaden blir allt mindre. Det handlar i båda fallen om att skapa upplevelser och erbjudanden som attraherar och vinner lojaliteten hos rätt kunder respektive medarbetare. En studie genomförd av NewVoiceMedia visar att företag varje år förlorar över 60 miljarder USD i intäkter på grund […]

Läs hela artikeln

Både kunder och medarbetare förtjänas och behålls genom goda upplevelser. Nu tar HR steget från processutvecklare till upplevelsearkitekt i jakten på en effektivare kompetensförsörjning.  ”Låt oss ta över kontrollen över din dator och allt dess innehåll. Och städa ditt skrivbord.” Det var uppmaningar som utvecklaren Shivan Kaul Sahib fick under en anställningsintervju med Amazon och […]

Läs hela artikeln

Att ge konstruktiv feedback är både en vital del av utvecklande ledarskap och en stor utmaning för många bolag. Det handlar om att kontinuerligt ge feedback som syftar till att utveckla medarbetaren, och se till så att återkopplingen förstås och används i konstruktiva syften. SVT har länge haft just återkoppling som en återkommande utmaning, speciellt […]

Läs hela artikeln

Det är högkonjunktur i husbranschen och det har lett till hård konkurrens om personal. Hustillverkaren Obos fabrik i Småland har under de senaste två åren anställt mer än 50 personer. Många av dem är nyanlända från bland annat Syrien och Afghanistan. Enligt fabrikschefen Johan Palmberg har det varit ett sätt att klara kompetensförsörjningen samtidigt som […]

Läs hela artikeln

Mellan 2003 och 2008 halverades marknaden för tryckpapper i samband med att digitala medier tog över. Företaget Antalis, tidigare Svenskt Papper, hamnade i kris. Företaget fick gå över till förpackningar, emballage och skyltar samtidigt som organisationen slimmades med både uppsägningar och naturliga avgångar. Parallellt nyrekryterade man inom utvecklingsområden. – Många företag går igenom sådana här […]

Läs hela artikeln