Personalutveckling

På Växbo Lin, ett företag med 13 medarbetare, har man sina medarbetarsamtal på gående fot. Anledningen är att de vanliga samtalen kändes för stela och fasta för att kunna skapa den utveckling som företaget ville möjliggöra. Istället för dessa klassiska medarbetarsamtal så går chefen och medarbetaren helt enkelt en promenad på cirka tre kilometer medan […]

Läs hela artikeln

Vi gör medarbetarundersökningar på organisationsnivå och vi håller medarbetarsamtal på individnivå, men dialogen på gruppnivå är sorgligt eftersatt. Det menar Gabriel Montgomery, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och att leda förändringsprocesser, i olika delar av världen, såväl i det privata näringslivet som på myndigheter och i skolor.  Många organisationer lägger ner […]

Läs hela artikeln

It’s in the Node är ett samarbetsverktyg för målstyrning och förändringsarbete som bygger på metodiken med OKRs – Objectives and Key Results. Till organisationens strategi och övergripande mål kan man koppla underliggande mål och nyckeltal, för uppföljning både på grupp-, individ- och rollnivå.  It’s in the Node uppmanar medarbetaren att löpande uppdatera status på sina […]

Läs hela artikeln

Det svåra med en strategi är inte att formulera den, det svåra är att göra verklighet av den. Ett av problemen är att vi ofta allokerar resurserna fel. Vi tenderar att lägga 80 procent av tiden på att formulera mål och välja ut nyckeltal. Men beteendevetenskapen säger att när vi gjort den biten, har vi […]

Läs hela artikeln

För att göra medarbetarsamtalen mer relevanta och utvecklande har många arbetsgivare börja fokusera på kontinuitet och frekvens. Likaså har informella samtal blivit vanligare. Detta då frekventa samtal kan ge viktig information om vad som egentligen sker i verksamheten och hur det dagliga arbetet fungerar för medarbetarna. Men hur kan detta se ut?  Nedan är två […]

Läs hela artikeln

Det traditionella årliga medarbetarsamtalet har förlorat mycket mark på sistone och ses ofta som ett förlegat sätt att sköta kommunikationen mellan chef och anställd. Men detta betyder självfallet inte att du bör slopa samtalen helt. Istället handlar det om att förändra och uppdatera, för att genomföra samtal som faktiskt hjälper de anställda att utvecklas.  En […]

Läs hela artikeln

Praktikertjänst lanserar nu PTJ Akademi för att fokusera ännu mer på kompetensutveckling och vidareutbildning av koncernens medarbetare. Praktikertjänst är verksamt på en tuff marknad med många regleringar och välutbildade medarbetare med rätt kompetens är en framgångsfaktor för både rekrytering och tillväxt. Syftet med nya PTJ Akademi är att säkerställa att nödvändiga kompetenser finns för att […]

Läs hela artikeln

Rototilt, en tillverkare av tiltrotatorer och styrsystem i Västerbotten, har nyligen genomfört ”Hard Work Café”. Hela företaget stängdes ner under några timmar och medarbetarna fick information vid olika stationer om pågående aktiviteter, processer och annan aktuell information. Tanken är att cafét ska bli en årlig återkommande aktivitet för att öka delaktigheten. – Vi är ett företag […]

Läs hela artikeln

”Jag tror att nyckeln till ledarskap är en paradox. Ju mindre du kontrollerar och ju mer tillit, förtroende och transparens du visar desto mer får du ut av dina medarbetare.” Det säger Lennart Hedström som är ny VD på TRR Trygghetsrådet sedan i höstas. Han har tidigare arbetat ett antal år som biträdande personaldirektör på […]

Läs hela artikeln

De årliga medarbetarsamtalen har fått hård kritik på sistone, och företag har börjat testa nya sätt att föra samtal med sina anställda. Ett av dessa företag är JP Morgan, som har introducerat ett program kallat Insight360, som ska låta 243 000 medarbetare ge omdömen om sina kollegor i realtid. Programmet är ett svar på de […]

Läs hela artikeln