Ledarutveckling

Att feedback är en vital del i dagens organisationer råder det ingen tvekan om och fördelarna med att ha ett system för att kontinuerligt se hur både anställda och chefer mår och presterar är många.  Trots detta är det ofta fallet att feedback endast ges från chef till medarbetare, någonting som kan skapa frustration hos […]

Läs hela artikeln

Jordbruksverkets verksamhet är bred och innefattar både fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Ett viktigt mål är därför att skapa helhetssyn och få alla medarbetare att känna till vilka befogenheter och lagar som gäller för verksamheten. Ett steg i den riktningen är ett eget chefsutvecklingsprogram som startade för tre år sedan. – Vi skickade våra chefer på […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH. Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, filmade […]

Läs hela artikeln

Boken Get Digital or Die Trying, skriven av Jonas Hammarberg och Arash Gilan, guidar på ett handfast sätt läsaren genom digitaliseringsprocessen. Här delar författarna med sig av några av de handfasta råden i boken. Författarna konstaterar att oavsett vilken bakgrund du har och vad du arbetar med, så kan du bli en framgångsrik digital ledare. […]

Läs hela artikeln

Att ledarutveckling är viktigt har de flesta företag förstått, och varje år spenderas miljarder inom området. Trots detta visar en tidigare refererad studie av Deloitte bland 7000 chefer i 130 länder, att 56 procent av de svarande cheferna ansåg att deras arbetsgivare inte kunde möta behoven inom ledarutvecklingen.  Detta kan bland annat bero på att […]

Läs hela artikeln

Att leda en förändring kan vara en svår utmaning att tackla. Det handlar om att ha en vision, skapa en plan och få medarbetarna att tillsammans arbeta för att visionen ska bli verklighet. Men vad anser cheferna själva är viktigast, och hur anser de att man bäst ska leda i en förändring?  Att leda i […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att det finns en stark koppling mellan ledarskap och förtroendet hos de anställda, men vad som däremot är intressant är vad ett starkt förtroende för ledningen faktiskt leder till. En studie från Ken Blanchard Companies tittade på just detta. En del av studien, som innehöll svar från 1 850 anställda från […]

Läs hela artikeln

Det finns en risk att vi tar för givet att de som är chefer klarar av att utveckla sig själva. Men vi måste ta ledarskapsutvecklingen på större allvar än så. Den måste systematiseras, bli en naturlig del av vardagen och gå hand i hand med övrig verksamhetsutveckling. Det säger Marie-Helén Lindström, områdeschef inom Försäkringskassan och […]

Läs hela artikeln

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget […]

Läs hela artikeln

Mellan 2003 och 2008 halverades marknaden för tryckpapper i samband med att digitala medier tog över. Företaget Antalis, tidigare Svenskt Papper, hamnade i kris. Företaget fick gå över till förpackningar, emballage och skyltar samtidigt som organisationen slimmades med både uppsägningar och naturliga avgångar. Parallellt nyrekryterade man inom utvecklingsområden. – Många företag går igenom sådana här […]

Läs hela artikeln