Kompetens & lärande

En snabb och föränderlig utveckling kräver att de anställdas kunskaper uppdateras i samma, eller snabbare, takt. Det handlar om att se till så att de anställda inte bara håller uppe sina förmågor utan att de även ser till så att förmågorna ligger i linje med marknaden och ny teknologi. På IT-företaget Atea har man tagit […]

Läs hela artikeln

Praktikertjänst lanserar nu PTJ Akademi för att fokusera ännu mer på kompetensutveckling och vidareutbildning av koncernens medarbetare. Praktikertjänst är verksamt på en tuff marknad med många regleringar och välutbildade medarbetare med rätt kompetens är en framgångsfaktor för både rekrytering och tillväxt. Syftet med nya PTJ Akademi är att säkerställa att nödvändiga kompetenser finns för att […]

Läs hela artikeln

Rototilt, en tillverkare av tiltrotatorer och styrsystem i Västerbotten, har nyligen genomfört ”Hard Work Café”. Hela företaget stängdes ner under några timmar och medarbetarna fick information vid olika stationer om pågående aktiviteter, processer och annan aktuell information. Tanken är att cafét ska bli en årlig återkommande aktivitet för att öka delaktigheten. – Vi är ett företag […]

Läs hela artikeln

Många arbetsgivare har bekymrat sig över bristen på avancerad utbildning inom arbetsmiljö. Nu finns emellertid en kostnadsfri utbildning på nätet som har tagits fram av Prevent tillsammans med KTH, Chalmers, Lunds universitet och Luleå tekniska universitet. Utbildningen vänder sig främst till studenter som studerar till civilingenjörer, civilekonomer eller beteendevetare och som i framtiden kan få inflytande […]

Läs hela artikeln

Britiska mobilkedjan Dixons Carphone använder sig av nya metoder för kompetensutveckling av sina 6 500 medarbetare. Man har tagit fasta på de beteenden som redan finns bland, de många gånger unga, medarbetarna. De använder sina mobiler, de frågar varandra, de tittar på videoklipp och söker lösningar här och nu. Med hjälp av appverktyget Fuse har […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att digitaliseringen har förändrat de flesta industrier i grunden, och lärandet är inget undantag. Via utbildningsplattformar och social media har lektionerna idag flyttats från klassrummet till din dator, surfplatta och mobil. Och det är just detta det globala försäkringsbolaget AXA vill använda sig av för att förbättra lärandet inom organisationen. Bolaget […]

Läs hela artikeln

Att hitta nya medarbetare med rätt kompetens är ofta en utmaning, samtidigt som erfarna medarbetare försvinner på grund av pensionering eller byte av jobb. Risken finns att kunskapsöverföringen blir lidande. Kriminalvården har nyligen infört ett program som kallas Livspondus för att minska risken för att kunskap förloras. Programmet har utarbetats tillsammans med Göteborgs universitet och […]

Läs hela artikeln

Jordbruksverkets verksamhet är bred och innefattar både fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Ett viktigt mål är därför att skapa helhetssyn och få alla medarbetare att känna till vilka befogenheter och lagar som gäller för verksamheten. Ett steg i den riktningen är ett eget chefsutvecklingsprogram som startade för tre år sedan. – Vi skickade våra chefer på […]

Läs hela artikeln

IT-branschen är under ständig utveckling. Behovet av vidareutbildning är därför stort inom branschen. Det har lett till en rivstart för initiativet Tjejer kodar. – Både jag och Sandra Hindskog är utbildade civilingenjörer på KTH. Efter att ha arbetat några år som marknadsansvarig respektive designer sprang teknikutvecklingen ifrån oss. Vi började känna oss handlingsförlamade när vi […]

Läs hela artikeln

Produktiviteten i näringslivet och i offentliga verksamheter behöver öka, innovationen likaså och vi kan inte längre sätta vår tillit till enskilda individer – vi behöver istället bli snabbare, smartare och starkare tillsammans. Det konstaterar Jonas Hammarberg, vice VD för Awesome Group och författare till boken Get Digital. Många är de organisationer som kämpar utan att […]

Läs hela artikeln