Kompetens & lärande

Britiska mobilkedjan Dixons Carphone använder sig av nya metoder för kompetensutveckling av sina 6 500 medarbetare. Man har tagit fasta på de beteenden som redan finns bland, de många gånger unga, medarbetarna. De använder sina mobiler, de frågar varandra, de tittar på videoklipp och söker lösningar här och nu. Med hjälp av appverktyget Fuse har […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att digitaliseringen har förändrat de flesta industrier i grunden, och lärandet är inget undantag. Via utbildningsplattformar och social media har lektionerna idag flyttats från klassrummet till din dator, surfplatta och mobil. Och det är just detta det globala försäkringsbolaget AXA vill använda sig av för att förbättra lärandet inom organisationen. Bolaget […]

Läs hela artikeln

Att hitta nya medarbetare med rätt kompetens är ofta en utmaning, samtidigt som erfarna medarbetare försvinner på grund av pensionering eller byte av jobb. Risken finns att kunskapsöverföringen blir lidande. Kriminalvården har nyligen infört ett program som kallas Livspondus för att minska risken för att kunskap förloras. Programmet har utarbetats tillsammans med Göteborgs universitet och […]

Läs hela artikeln

Jordbruksverkets verksamhet är bred och innefattar både fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Ett viktigt mål är därför att skapa helhetssyn och få alla medarbetare att känna till vilka befogenheter och lagar som gäller för verksamheten. Ett steg i den riktningen är ett eget chefsutvecklingsprogram som startade för tre år sedan. – Vi skickade våra chefer på […]

Läs hela artikeln

IT-branschen är under ständig utveckling. Behovet av vidareutbildning är därför stort inom branschen. Det har lett till en rivstart för initiativet Tjejer kodar. – Både jag och Sandra Hindskog är utbildade civilingenjörer på KTH. Efter att ha arbetat några år som marknadsansvarig respektive designer sprang teknikutvecklingen ifrån oss. Vi började känna oss handlingsförlamade när vi […]

Läs hela artikeln

Produktiviteten i näringslivet och i offentliga verksamheter behöver öka, innovationen likaså och vi kan inte längre sätta vår tillit till enskilda individer – vi behöver istället bli snabbare, smartare och starkare tillsammans. Det konstaterar Jonas Hammarberg, vice VD för Awesome Group och författare till boken Get Digital. Många är de organisationer som kämpar utan att […]

Läs hela artikeln

Det finns en risk att vi tar för givet att de som är chefer klarar av att utveckla sig själva. Men vi måste ta ledarskapsutvecklingen på större allvar än så. Den måste systematiseras, bli en naturlig del av vardagen och gå hand i hand med övrig verksamhetsutveckling. Det säger Marie-Helén Lindström, områdeschef inom Försäkringskassan och […]

Läs hela artikeln

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget […]

Läs hela artikeln

Mellan 2003 och 2008 halverades marknaden för tryckpapper i samband med att digitala medier tog över. Företaget Antalis, tidigare Svenskt Papper, hamnade i kris. Företaget fick gå över till förpackningar, emballage och skyltar samtidigt som organisationen slimmades med både uppsägningar och naturliga avgångar. Parallellt nyrekryterade man inom utvecklingsområden. – Många företag går igenom sådana här […]

Läs hela artikeln

Att träna på farliga moment kan vara det som avgör om en olycka sker eller inte. Hamn- och stuveriskolan äger en kransimulator som kan lånas av hamnar som behöver utbilda sin personal. Simulatorn har utvecklats i samarbete med Transport och arbetsgivarna i Sveriges Hamnar. Simulatorn innebär att personer på yrkesutbildning kan träna på att lasta […]

Läs hela artikeln