Kommunikation

Nuförtiden finns omdömestjänster på nätet där medarbetare kan sätta betyg på sina arbetsgivare, såsom amerikanska Glassdoor och svenska Careereye. Utvecklingen har väckt viss oro hos en del arbetsgivare som bekymrar sig för låga betyg. Tommie Cau, som fram till nyligen arbetat som vice VD på Careereye, menar emellertid att den ökade transparensen ger flera fördelar. […]

Läs hela artikeln

Att hitta nya medarbetare med rätt kompetens är ofta en utmaning, samtidigt som erfarna medarbetare försvinner på grund av pensionering eller byte av jobb. Risken finns att kunskapsöverföringen blir lidande. Kriminalvården har nyligen infört ett program som kallas Livspondus för att minska risken för att kunskap förloras. Programmet har utarbetats tillsammans med Göteborgs universitet och […]

Läs hela artikeln

Produktiviteten i näringslivet och i offentliga verksamheter behöver öka, innovationen likaså och vi kan inte längre sätta vår tillit till enskilda individer – vi behöver istället bli snabbare, smartare och starkare tillsammans. Det konstaterar Jonas Hammarberg, vice VD för Awesome Group och författare till boken Get Digital. Många är de organisationer som kämpar utan att […]

Läs hela artikeln

Att ge konstruktiv feedback är både en vital del av utvecklande ledarskap och en stor utmaning för många bolag. Det handlar om att kontinuerligt ge feedback som syftar till att utveckla medarbetaren, och se till så att återkopplingen förstås och används i konstruktiva syften. SVT har länge haft just återkoppling som en återkommande utmaning, speciellt […]

Läs hela artikeln

Att lyssna på kundernas feedback har blivit en självklarhet i de flesta verksamheter. Men att även be om sina medarbetares synpunkter och feedback är helt avgörande för att utveckla verksamheten inklusive utbildningsinsatser, arbetsmiljö, ledarskap mm. Av denna anledning är det något oroande resultat som Sabas studie från 2016 visar, nämligen att en majoritet av de […]

Läs hela artikeln

Moelvens fabrik i Töreboda är världens äldsta limträfabrik. För fyra år sedan drogs företaget med dålig lönsamhet. Det ledde till en stor omorganisation för att undvika nedläggning. – Det är inte så lätt faktiskt. När en fabrik har funnits så länge och man har gjort så mycket fint tillsammans så har jobbet blivit en del […]

Läs hela artikeln

Charlotte Arndt, HR Manager på HM IT, berättar för Anna Dyhre om deras satsning “HR butiken” – som innebär ett renodlat kund- och marknadsperspektiv på HR-arbetet.

Läs hela artikeln

Är ni lika duktiga på att attrahera era befintliga medarbetare som på att locka de ni vill rekrytera? Lika viktigt som det är att förpacka den externa arbetsgivarkommunikationen, är att den interna kommunikationen är engagerande. Att jobba med talangförsörjning är lite som att hålla liv i en kärleksrelation. I början putsar vi fjädrarna för att […]

Läs hela artikeln

Enligt McKinsey Global Survey kan en ny generation sociala verktyg hjälpa de anställda att samarbeta på nya sätt, genom att förbättra den interna kommunikationen. Särskilt viktiga är verktyg som tillåter direkt kommunikation, samarbete med specifika grupper och en möjlighet att arbeta med ett flertal plattformar parallellt. McKinseys konsulter ger följande råd till organisationer som vill […]

Läs hela artikeln

En studie från Robert Half Management Resources visar på att det inte är en brist på förändringsplaner, kompetenta chefer eller kapital som förhindrar organisationsförändring, utan en brist på kommunikation. På frågan om var förändringar fallerar, svarade 46 procent av de tillfrågade att det är i själva genomförandet som problemen uppstår. Mer specifikt handlar det om brister […]

Läs hela artikeln